Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 marca z kontroli kompleksowej za 2015 r.