Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 kwietnia 2017 r. z kontroli doraźnej za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w tym w zakresie wydatków majątkowych ujętych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu.