Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 czerwca 2017 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 maja 2017 r.