Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 czerwca 2017 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 maja 2017 r.