Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lipca 2017 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 maja 2017 r.