Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lipca 2017 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 maja 2017 r.