Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 lipca 2017 r. z kontroli problemowej w zakresie dotacji celowych na referendum, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r.