Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 października 2017 r. z kontroli problemowej w zakresie ,,Dotacji celowych na referendum, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r.".