Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 października 2017 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina zastrzeżenia z dnia 27 września 2017 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 września 2017 r.