Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 listopada 2017 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r. oraz kontroli problemowej w zakresie ,,Dotacji na referendum, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r.".