Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 20 grudnia 2017 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 grudnia 2017 r.