Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r. oddalająca i uwzględniająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska zastrzeżenia z dnia 20 grudnia 2017 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 grudnia 2017 r.