Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 stycznia 2018 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej w okresie 2010-2017, w tym dokonywania wydatków, wydatkowania środków na leki, ponoszenia opłat za utrzymanie podopiecznych.