Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 sierpnia 2005 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości finansowania i rozliczenia oraz przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych przy realizacji inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowościach Tuchorza, Nowa Tuchorza, Stara Tuchorza w latach 2004-2005.