Zastrzeżenia Wójta Gminy Lipno z dnia 31 maja 2005 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 maja 2005 r.