Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2005 r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Lipno zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 maja 2005 r.