Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2005 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 11 lipca 2005 r.