Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2005 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zastrzeżenie do treści wniosku Nr 1 oraz uwzględniająca wniesione zastrzeżenie do wniosku Nr 2.