Zastrzeżenia Wójta Gminy Władysławów z dnia 14 lipca 2005 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 czerwca 2005 r.