Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Władysławów zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 czerwca 2005 r.