Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 lutego 2018 r. oddalająca wniesione przez Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 stycznia 2018 r.