Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 maja 2018 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej w okresie 2016-2017, w tym przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.