Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 maja 2018 r. z kontroli kompleksowj za 2016 r.