Zastrzeżenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22 maja 2018 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 maja 2018 r.