Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 maja 2018 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych wydatków dokonywanych z budżetu Gminy Kłodawa w latach 2016-2017.