Zastrzeżenia Pełniącej Funkcję Burmistrza Kłodawy z dnia 30 maja 2018 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 maja 2018 r.