Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lipca 2018 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, których obsługa prowadzona przez SCUW, za rok 2017 oraz sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2017.