Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 czerwca 2018 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r., a w szczególności wybranych wydatków realizowanych w ramach planu finansowego Ośrodka.