Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 r. oddalająca wniesione przez Pełniącą Funkcję Burmistrza Kłodawy zastrzeżenia z dnia 30 maja 2018 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 maja 2018 r.