Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 r. oddalająca wniesione przez Prezydenta Miasta Leszna zastrzeżenia z dnia 29 czerwca 2018 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 czerwca 2018 r.