Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 czerwca 2018 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 czerwca 2018 r.