Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 sierpnia 2018 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych wydatków dokonywanych z budżetu Gminy Skulsk w 2017 r.