Zastrzeżenia Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 sierpnia 2018 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 sierpnia 2018 r.