Wystapienie pokontrolne z dnia 28 września 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.