Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 lipca 2019 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 lipca 2019 r.