Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2019 r. oddalająca wniesione przez Prezydenta Miasta Poznania zastrzeżenia z dnia 22 lipca 2019 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 lipca 2019 r.