Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 września 2019 r. z kontroli problemowej w zakresie ,,Finansowania kultury fizycznej i sportu przez Miasto Kalisz w latach 2017-2018".