Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 listopada 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybrmanych zagadnień gospodarki finansowej w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r., w tym zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i garaży.