Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 listopada 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynangrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach, których obsługa prowadzona jest przez CUW w Zbąszyniu oraz sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018.