Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 grudnia 2019 r.z kontroli doraźnej w zakresie wybranych wydatków ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych obejmującej okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2019 r.