Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 grudnia 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie dokonywania wydatków na wypłatę wynangrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Ostrzeszów za rok 2018.