Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 grudnia 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie wydatków na wypłatę wynangrodzeń nauczycieli w okresie od kwietnia do września 2019.