Sekretariat

Elżbieta Joachimowicz

(+48 61) 85-95-710

sekretariat@poznan.rio.gov.pl

 

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

 

wias@poznan.rio.gov.pl

Naczelnik

Joanna Frąckowiak

(+48 61) 85-95-713

joanna.frackowiak@poznan.rio.gov.pl

Zastępca Naczelnika

Daria Sieińska

(+48 61) 85-95-714

daria.sieinska@poznan.rio.gov.pl

 

Sprawozdawczość                                                                                      

(Wysyłanie sprawozdań:

- z pomocy publicznej,

- z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego)

 

sprawozdania@poznan.rio.gov.pl   

Operacje finansowe

(Sprawozdania w zakresie operacji finansowych samorządowych osób prawnych

Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN)

 

dp@poznan.rio.gov.pl

WPF

(Wnioski o sprostowanie błędów w WPF)

wpf@poznan.rio.gov.pl  

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej                     

 wkgf@poznan.rio.gov.pl

Naczelnik

Marlena Ziętek

(+48 61) 85-95-715

 marlena.zietek@poznan.rio.gov.pl

Zastępca Naczelnika

Roman Jarecki

(+48 61) 85-95-716

(+48 65) 52-54-415

 roman.jarecki@poznan.rio.gov.pl

 

Biuro Izby                                                                               

  biuro@poznan.rio.gov.pl

Kierownik Biura Izby

Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak

(+48 61) 85-95-719

  magdalena.dmitrzak@poznan.rio.gov.pl

Zastępca Kierownika
Biura Izby

Bożena Wieruszewska

(+48 61) 85-95-723

  kadry@poznan.rio.gov.pl

 

Informatycy

 

(+48 61) 85-95-727

 informatyk@poznan.rio.gov.pl 

Szkolenia

 

(+48 61) 85-95-718

 szkolenia@poznan.rio.gov.pl

 Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej

Główny Księgowy

Karolina Woźniak

(+48 61) 85-95-717

 gk@poznan.rio.gov.pl