Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 grudnia 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie dokonywania wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach, których obsługa prowadzona jest przez CUW w Ujściu oraz sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018.