Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 grudnia 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.