Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2020 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 grudnia 2019 r.