Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 stycznia 2020 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynagrodzeń w okresie od kwietnia do września 2019 r. dla nauczaycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.