Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lutego 2020 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynagrodzeń w okresie od kwietnia do września 2019 r. dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.