Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2020 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz zastrzeżenia z dnia 2 stycznia 2020 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 grudnia 2019 r.