Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 kwietnia 2020 r. z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu i mieniem Skarbu Państwa za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.